Inlägg av Daniel Karlsson

Pågående driftstörning i Skyddade dokument

Vi har just nu en driftstörning i Skyddade dokument. Det innebär att man inte kommer åt sin skyddade dokument site. Störningen berör inte alla siter. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Vår förhoppning är att det ska vara löst idag 14/10-21 innan 1700. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i skyddade dokument, Måndag 11/10 från 0830-1600

Månda 11/10  kommer Skyddade dokument att påverkas av systemuppdatering där man kommer att flytta databaser till separata diskar för att minska risken för ner tid om en disk går sönder. Man vill sprida risken och få upp hastigheten på siterna genom att sprida skyddade dokument databaser till separata diskar. Under denna period kommer accessen till […]

Planerad uppdatering av i Skyddade Dokument, Torsdag 20/5, 0900 till Fredag 21/5 1600

Torsdag  20/5 0900 – Fredag 21/5 1600  kommer Skyddade Dokument att påverkas av uppgradering av databasplattformen uppdateras. Man kommer att uppdatera så att framtida uppgraderingar går smidigare. Under denna period kommer Skyddade Dokument siterna att gå långsamt i vissa fall bli read only under kortare tid, då databasen flyttas. Efter Fredag 21/5 1600  kommer Skyddade […]

Planerad uppdatering i av Skyddade Dokument databas, 5/5-21, 0830-1600

5/5-21 kommer Skyddade Dokument att påverkas av långsammare svarstider pga uppgradering av Databasen. Man kommer att minska antalet databaser på servern så att framtida uppgraderingar ska gå snabbare. Under denna period kommer svarstiderna i Skyddade Dokument att bli längre. Efter 1600 5/5-21 kommer Skyddade Dokument att fungera normalt igen. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk