Åtgärdad driftstörning i administrationsverktyget Mina inställningar

Administrationsverktyget Mina inställningar (Settings) fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk