Åtgärdad, begränsad åtkomst till umu.se från utlandet

Bedömningen är att det nu råder normalt läge men att åtgärder kan sättas in vid behov.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk