Begränsad åtkomst till umu.se från utlandet

Som en konsekvens av de förebyggande åtgärder som vidtagits på grund av senaste tidens överbelastningsattacker kan det från ca kl 14:40 upplevas att umu.se går trögt eller inte är tillgänglig när man befinner sig i utlandet.

Mer information kommer onsdag förmiddag.


Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk