Åtgärdat, problem att nå vissa websider

Allt ska nu fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk