Fortfarande kan det finnas störningar i epost

Efter driftstörningen i de centrala systemen så finns det en fördröjning i epost-systemet. 

Vi räknar med att fördröjningen är övergående och att eposten bedöms fungera normalt under kvällen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk