Planerat certifikatbyte i Skypemiljön, tisdag 6/9, kl. 08.00-10.00

Tisdag den 6/9 kommer Skypetelefonin att påverkas av ett byte av certifikat. Under denna period kan klienter tillfälligt kopplas och fasta telefoner kan tappa kontakten.

Efter 10.00 kommer miljön att fungera normalt igen. Fasta Skypetelefoner kan behöva startas om efter bytet om de inte återansluter automatiskt.

Inkommande och utgående samtal kommer inte att påverkas av certifikatbytet.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk