Åtgärdad driftstörning i kalenderfunktion för Epost

Kalenderkopplingen till och från Office 365 fungerar nu normalt. Microsoft har åtgärdat driftstörningen på sin sida.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk