Planerad uppdatering av Skyddade dokument torsdag 10/6 kl. 08.00-10.30

Torsdag den 10/6 kommer tjänsten Skyddade dokument att påverkas av en förändring i servermiljön. Detta för att se till att tjänsten får bättre tillgänglighet. Under denna period kommer tjänsten periodvis att vara helt nere. Senast kl. 10:30 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk