Planerad uppdatering av Flexite, onsdag 28/4, kl. 8.00-15.00

Onsdag den 28/4 kommer ärendehanteringssystemet Flexite att påverkas av  en uppdatering hos leverantören. Under denna period kommer du inte att kunna logga in och hantera ärenden..

Efter 15.00 kommer Flexite att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk