Pågående driftstörning på domänkontrollant för UMU

Vi har just nu en driftstörning på en av domänkontrollanterna. Det innebär att inloggningen kan gå långsammare än vanligt eller inte fungera alls. Kontrollera att du har angett fler än DNS på din dator om det inte går att logga in mot AD.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 10:00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se