Planerad åtgärd i tjänsten Trygg Filyta, fredag 2020-05-29 kl 08.00-09-30

Fredag den 29/5 mellan kl. 08:00-09:30 kommer en konfigurationsändring i tjänsten Trygg  Filyta att utföras.

Under denna tidpunkt kan det förekomma intermittenta störningar i online-editering av dokument.

Efter 09:30 kommer editeringen att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se