Utökad kapacitet i Zoom och UmU Play

Zoom är nu uppgraderat till att klara 265 000 samtidiga användare. Under vecka 12 var det som mest 50 000 samtidiga användare i Zoom och vecka 11 var det 5 000 samtidiga användare. Det ska alltså inte vara några problem med kapaciteten i tjänsten.

UmU Play var överbelastat förra veckan och därför har uppgraderingar gjorts under helgen vecka 12. Fortsatt gäller rekommendationen att ladda upp filmer utanför de tider som är högst belastade. Belastningen i UmU Play är som högst mellan 10.00-14.00.