Planerad uppdatering i Flexite autentisering, onsdag 2019-11-06, från 11:00 till 12:00.

Onsdag 6 November kommer Flexite inloggning. Orsaken är att certifikatet för single sign-on snart går ut och måste bytas. Logga gärna ut ur Flexite innan klockan 11:00 då inloggade kommer att bli utloggade så ev. osparade ändringar kan gå förlorade efter klockan 11:00.

Efter 12:00 kommer Flexite att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se