Åtgärdad driftstörning i Office 365

Office 365 fungerar nu normalt, dvs. det ska åter gå att arbeta med dokument online.