Planerad uppdatering i Ladok torsdag 23/5 kl. 03.00 till kl. 09.00; Ladok update 23 May from 03:00 to 09:00

Torsdag 23 maj kl 03.00-09.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Efter kl 09.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Thursday, May 23, at 03:00-09:00, Ladok will be affected by an update. During this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

After 09:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se