Planerad uppdatering i Ladok torsdag 25/4 kl. 04.00 till kl. 06.00; Ladok update 11 April from 04:00 to 06:00

Torsdag 25 april kl 04.00-06.00 kommer Ladok att påverkas av en uppdatering. Under den perioden kan anställda inte arbeta i systemet, och som student kan du inte exempelvis registrera dig, anmäla dig till tentamen eller se dina kurser på studentwebben.

Efter kl 06.00 kommer Ladok att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

On Thursday, April 25, at 04:00-06:00, Ladok will be affected by an update. During this period, staff cannot work in the system, and as a student you may not be able to, for example, register, sign up for an examination or see your courses on the student web.

After 06:00, Ladok will work normally again.

Do you have any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se