Åtgärdad driftstörning i spamskyddet

Under en period idag måndag den 15/4 mellan ca kl. 09:30 och 10:30 har spamskyddet felaktigt detekterat en större mängd brev som skräppost. Vi har nu åtgärdat detta och skickat vidare de mail som felaktigt detekterats som skräppost. Det kan dock finnas kvar mail som varit i gränsland mellan korrekta mail och skräppost. De finns fortfarande kvar i din karantän. Läs igenom notifieringen som du fått från spamskyddet och kontrollera om du fortfarande saknar brev.