Uppdatering – Pågående driftstörning i Exchange för Mac-användare

Vi har driftstörning i Exchange för Mac-användare som använder Apple Mail på Mac eller Outlook för Mac. Det innebär att du inte kan använda dessa klienter för att hämta och skicka e-post. För att komma åt din e-post rekommenderar vi att du går via webmail (htpps://webmail.umu.se) medan problemet kvarstår.

Ingen lösning än på problemet. Vi återkommer senast kl 10.00 i morgon med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se