Pågående driftstörning i Infocenters ärendehanteringsystem Flexite.

Den tidigare driftstörningen i Infocenters ärendehanteringsystem Flexite är nu löst och inloggningen fungerar igen.