Åtgärdad driftstörning i Copyprint

Utskrifter via tjänsten Copyprint ska nu fungera normalt.