Pågående driftstörning i utgående E-post

Det kan förekomma temporära driftstörningar på utgående E-post till externa adresser, vilket innebär att E-post ej skickas utan läggs på kö.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 1100

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se