Åtgärdad driftstörning i e-postsystemet

E-postsystemet fungerar nu normalt. Viss fördröjning av e-post som köats upp kan ske, men skickas iväg allt eftersom.