Pågående driftstörning i Portalen

Vi har just nu en driftstörning i Portalen. Det innebär att vissa tjänster fungerar dåligt.

Vi arbetar med att lösa problemet.
Räkna med att det kan bli otillgänglig helt kortare stunder.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se