Pågående driftstörning i InfoGlue-editorn.

Vi har fortfarande en driftstörning i InfoGlue-editorn som påverkar databasen. Det innebär att de förändringar som görs i editorn inte syns direkt de publiceras. Dessa förändringar kommer vara synliga senast kl 17.00 idag.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se