Pågående driftstörning i ITS-Cloud, SAN och Vmware som drabbar flera system

Vi har fortfarande en driftstörning i vårt lagrings nät och det virtuella systemet. Det innebär att vissa tjänster kan vara borta en stund eller längre.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan 18:00 idag.