Planerad driftstörning i adressbokstjänsten i Lync, idag måndag kl. 19-22

Måndag den 12/10 mellan kl. 19.00-22.00 kommer Lyncmiljön att påverkas av en uppdatering av adressbokstjänsten. Under denna period kan det vara svårt att söka i adressboken för UMU vi Lync. Lokal adressbok fungerar dock som vanligt. Efter 22.00 kommer adressboksfunktionen att fungera normalt igen.
Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se