Planerad åtgärd i reservkraften, torsdag, 20/8, från kl 13.30-14.00

Torsdag, 20/8 kommer reservkraften för serverhallen i MIT-huset att testas. Det är någonting som görs rutinmässigt första måndagen varje månad. Med denna extra testning vill vi verifiera full funktionalitet efter gårdagens driftstörning.

Inga centrala system eller tjänster påverkas av detta.
Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se