Skadliga siter drar nytta av coronaviruset

Sedan januari har över 4000 nya domäner relaterade till corona registrerats. Detta är illasinnade aktörer inte sena med att utnyttja. Sidorna har ofta kopierat utseende och information från legitima källor, men i bakgrunden försöker man attackera besökarna.

Var extra försiktig när du söker information om corona, gå helst via etablerade myndigheter och välkända nyhetssiter.

Se även upp med mail, corona används flitigt för skadliga mailutskick.

Malicious sites are exploiting corona interest

Since January over 4000 new corona related domains have been created. Malicious actors have been quick to take advantage. Sites often copy both layout and information from legitimate sources, but in the background exploit attempts are made against visitors.

Be extra careful when searching for information about corona, go trough established authorities and well known news sites.

Corona are also used in malicious emails to arouse interest .