Extortion attempt: Death Threat

This threat mail is circulating right now. It looks serious but is automatically generated and not at all targeted at any specific individual.

Detta hotbrev cirkulerar just nu. Detta ser allvarligt ut men är helt automatgenererat och inte personligt riktat.