Phishing : Account Issue/kontot var hackat

Följande utpressningsförsök cirkulerar just nu, avsändaren är fejkad för att se ut att komma från eget konto. Kontot är inte hackat!

Following blackmail attempt has surfaced today, sender is spoofed to look like it is sent from own acccount. Account is not hacked!