Phishing: [ITS] University Mailbox Quota Exceeded!

Detta är ett ovanligt välgjort phishingförsök som skickats ut under helgen. Var alltid vaksam på adressfältet, i detta fall är domänen co.nf och inte umu.se.

This i a unusual well made phishing attempt which has been sent out during the weekend.
Always pay attention to the adress bar, in this case the domain is co.nf not umu.se.