Phishing: Microsoft account verification

Detta är ett phishing-mejl och har INTE skickats från UmU.
This is a phishing mail and has NOT been sent from UmU.