Åtgärdad: Driftsstörningar i Inspera Assessment

Inspera meddelar att arbetet med att åtgärda driftsstörningen under gårdagen är klart och att svarstiderna i tjänsten nu är tillbaka till normala nivåer.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk