Driftsstörningar i Inspera Assessment

Det är för närvarande driftsstörningar i Inspera Assessment som orsakar förseningar i tjänsten för alla användare.

Inspera arbetar för att lösa detta med högsta prioritet.

Vi återkommer så fort det finns mer informationen angående detta.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk