Planerat arbete med Ladokintegrationen för Canvas och Inspera, onsdag 29 mars, mellan kl. 8 och kl. 12

Onsdagen den 29 mars kommer Ladok LIS-adaptern att påverkas av ett underhållsarbete. Under denna period kommer resultatrapportering att vara pausad. Canvas resultatrapportering visar ett meddelande om detta. Rapportering från Inspera köas upp och skrivs när LIS-adaptern kommer igång igen. Även skapande av aktivitetstillfällen i Inspera och anmälningar på dessa köas upp.

Efter kl. 12 kommer Resultatrapporteringen att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk