Åtgärdad driftstörning i återställning av MFA

Återställning av Microsoft MFA (Authenticator) via Mina inställningar (https://administrationsverktyg.umu.se/Settings) samt via kontakt med Servicedesk fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk