Åtgärdad driftstörning i bemanningsplaneringssystemet BPS

BPS fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk