Åtgärdad driftstörning multifaktorautentisering (MFA)

Multifaktorautentisering (MFA) med s.k. pushnotifiering i appen Authenticator fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk