Åtgärdad driftstörning i Servicedesk Plus

Servicedesk Plus fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk