Pågående driftstörning i Survey & Report

Vi har fortsatta problem med Survey & Report som innebär att studenter inte kan svara på kursvärderingar i Canvas.

Systemleverantören arbetar med att åtgärda problemet.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk