Åtgärdad uppdatering i Canvas resultatrapporteringstjänst

Tjänsten fungerar nu normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk