Planerad uppdatering i Skyddade dokument, 26-10-2021, 0900-1700

26-10 kommer [system] att påverkas av driftstörningar där siter kommer att bli readonly dvs man kan inte ladda upp eller ner filer. Ändringen görs för att höja säkerheten i framtiden. Under denna period kommer siterna att bara kunna läsas man kommer inte att kunna ladda upp eller ner filer, det kommer att ta olika lång tid beroende på hur stor siten är.

Efter 26/10 kommer Skyddade dokument att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk