Åtgärdad driftstörning i Microsoft Teams

Mötestjänsten i Teams fungerar nu normalt enligt Microsoft.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk