Planerad uppdatering i skyddade dokument, Måndag 11/10 från 0830-1600

Månda 11/10  kommer Skyddade dokument att påverkas av systemuppdatering där man kommer att flytta databaser till separata diskar för att minska risken för ner tid om en disk går sönder. Man vill sprida risken och få upp hastigheten på siterna genom att sprida skyddade dokument databaser till separata diskar. Under denna period kommer accessen till skyddade dokument vara delvis eller helt nere.

Efter 1630 kommer skyddade dokument att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk