Åtgärdad driftstörning i E-postsystemet

E-posten fungerar nu normalt. Viss fördröjning kan finnas kvar på tidigare skickade meddelanden som nu kommer levereras allt eftersom. Mail som tidigare misslyckats helt (delivery failed) kommer tyvärr att behöva skickas på nytt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk