Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk