Planerad uppdatering i tjänsten Skyddade dokument , 20 och 21 Juli.

Från och med tisdag den 20 juli 09:00 kommer tjänsten Skyddade dokument att påverkas av systemuppdateringar. Åtgärderna planeras vara klara senast onsdag 21 juli 16:00. Under den tiden kan tjänstens vara oåtkomlig.

Nytt driftmeddelande kommer när åtgärden är utförd.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk