Studieplansverktyget (Valwebben): Driftsstopp den 29/4 kl 08:00-08:15

Driftsmiljön för Studieplansverktyget (Valwebben) behöver startas om vilket medför ett kortare driftstopp på upp till 15 minuter.