Kortare driftstopp för Valwebb kl 14

Vi behöver göra ett kortare driftstopp kl 14 för att förbättra prestanda och fixa mail-hanteringen. Stoppet vara max 15 minuter!

Ursäkta den korta framförhållningen!

Supporten